GIMP Tutorial – Bear in the Road

This GIMP tutorial demonstrates how to combine two photos to produce an interesting effect of photomontage.

Advertisements
Posted in GraphApps | Leave a comment

How to use GIMP-Beginner tutorial exercises

GIMP beginner tutorial and/or Gimp basics tutorial,  has an introduction to the GIMP interface and a beginners excercise to get started with GIMP. A great way for GIMP beginners and learning the GIMP basics, basically getting started with GIMP/beginning with GIMP.
Follow the steps and you will learn how layers work in GIMP, how to make a basic gradient in GIMP. How to use the text tool in GIMP, how to change the font color in GIMP, how to make a border around text in GIMP, how to make a drop shadow in GIMP, how to make a border around an image in GIMP, learn the basics about selections in GIMP and layers in GIMP.

All explained tutorials so a GIMP beginner will be able to follow it, are available at this link.

 1. GIMP Basics -Introduction + Beginner tutorial exercise (How to use GIMP)
 2. GIMP Basics 3 – Help where are my layers?!
 3. GIMP Basics 4 – How to Crop and resize an image
 4. Red Eye Removal in GIMP 2.6
 5. How to make a watermark in GIMP – Beginner Tutorial
 6. Shave someone in GIMP- Clone & Healing tool (+spot removal) GIMP tutorial
 7. Brushes in GIMP-Download, Install & How to Use
 8. Gimp/Photoshop-Cut out an image with free select tool/lasso tool (of furry cute kitten)
 9. GIMP – Scissors Select Tool (Magnetic lasso Photoshop) – How to make a cut out/render
 10. GIMP tutorial- Cool Lensflare Wallpaper Background
 11. Electrifying swirly water / Water drop wallpaper in GIMP – GIMP tutorial
 12. Satin wallpaper background in GIMP – tutorial
 13. Rounded corners in GIMP (spoken version)
 14. Gimp tutorial -Make a fancy border around a (rounded corners) image
 15. GIMP -How to make a text balloon/speech bubble – GIMP tutorial
 16. GIMP/Photoshop Basics 1 – Layers Explained for Beginners
 17. GIMP – Save for Web – Need to Know Info!
 18. GIMP Basics 2 – troubleshooting – When tools don’t work – Better sound quality
 19. Rounded corners in GIMP 2.6

 

Posted in GraphApps | Leave a comment

Inkscape

Inkscape e бесплатна (freeware) програма со отворен код, наменета за работа  со векторска графика.

Може бесплатно да се преземе од официјалната веб страна https://inkscape.org.

Датотеките креирани со Inkscape се во SVG формат. Скалабилна векторска графика (SVG -Scalable Vector Graphics) која е заснована на XML језикот, и овозможува работа со дводимензионална векторска графика, која може да биде статична или анимирана.

Inkscape примарно е развиен за Linux платформа, но исто така достапен е и за OS X, UNIX како и за Microsoft Windows оперативните системи.

Слично како и во другите програми наменети за работа со векторска графика, (како што се Adobe Illustrator, CorelDraw, XaraX, Illustrator или Freehand), во InkScape нуди можности за креирањеи обработка на геометриски форми: елипси, правоаголници, звезди, полигони, спирали, различни видови линија, внесување текст и др.

Галерија со бесплатни датотеки за работа со векторска графика е достапна на слениот линк https://openclipart.org/.

Posted in GraphApps | Leave a comment

Креирајте интерактивни публикации со LUCIDPRESS

lucidpress_printLucidpress е бесплатна онлајн апликација со која можете да креирате прекрасни публикации (весници, флаери, брошури…) кои подоцна можете да ги отпечатите или да ги објавите во дигитална форма погодна за читање на компјутер, таблет или смартфон.
Во публикациите можете да се вметнат слики, фото галерии, видеа и интерактивни елементи како што се линкови кон други страници или документи. Покрај тоа, на една публикација можат да работат повеќе креатори. Соработниците и читателите можат да остават коментари и сугестии. За почеток може да искористите некој од многуте готови шаблони, а за да го зачувате документот и потоа да го споделите потребно е претходно да се регистрирате (бесплатно).

Повеќе детали за работа со Lucidpress погледнете го видео туториалот на следниот линк.

Posted in Develop | Leave a comment

GIMP – програмa за обработка на слики

Обработката на слики се изведува со апликативни програми наречени графички едитори. Постои голем број на апликативни програми за обработка/едитирање на слики како што се: Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, GIMP и др.

Обработката на слики со помош на овие програми опфаќа промена на димензиите и резолуцијата на сликите, геометриски трансформации на сликите (транслација, ротација…), подесување на контрасти, бои и острина на сликата, користење филтери за додавање специјални ефекти, фотомонтажа и др.

Еден таков Free Open Source едитор е GNU Image Manipulation program или скратено GIMP https://www.gimp.org.
Најновата верзија на програмата GIMP, (2.8.18) може се преземе на следниот линк.

Алатки во програмата GIMP за обработка на слики

После актививирањето на програмата (Start->All Programs->GIMP) се отвора „прозор“ као на сликата:
Основна карактеристика на програмата GIMP е тоа што не постои само едан работен прозор, туку се отвараат повеќе прозори. Во централниот дел е прозорецот во кој се отвара сликата и тој, по потреба, може да го опфати и целиот екран. Лево од него е палетата или т.н. „Кутија со алатки“ (Tool Box), а десно сe палетите за работа со слоевите (леерите-layers) и четките. По потреба сите овие палети  може да се затворат или да се отворат и дополнителни палети.

GIMP Toolbox (кутијата со алатки)

Во кутијата са алатима (Toolbox) во GIMP, алатките се прикажани као икони кои според сликичката асоцираат на нивнта функција. Секоја од овие алатки може да се активира и од главното мени и соодветното подмени.

Краток опис на алатките од кутијата со алатки:
Rectangle select tool – селекција на правоаголна област
Ellipse select tool – селекција на област во форма на елипса
Free-hand select tool – селекција на произволна област
Fuzzy select tool – селекција на површина врз основа на боја
Select by color tool – селекција на области со слични бои
Scissors select tool – селекција на област со  користење паметно поклопување на рабови
Foreground select tool – селекција на област  која садржи објекти што се во преден план односно објекти кои не се во позадина
Path tools – црта и менува патеки (линии)
Color picker tool – алатка за избор на боја врз основа на  некој селектиран пиксела
Zoom tool – алатка за зумирање т.е. зголемување или намалување на приказот на сликата
Measure tool – алатка за мерење на одалеченост и агли
Move tool – алатка за поместување слоеви (леери), од селектирана област и други објекти
Alignment tool – ги порамнува или уредува слоевите и другите објекти
Crop tool – алатка за отсекување делови од аликата
Rotate tool – алатка за ротирање слоеви од селектирана област
Scale tool – алатка за менување димензии на леерот или селектираната област
Perspective tool – алатка за менување перспектива на леерот или селектираната област
Flip tool – алатка за хоризонтално или вертикално ротирање на селектираната област или леер
Cage transform – алатка за хоризонтално или вертикално за деформирање на сликата
Text tool – алатка за  додавање и уредување леери со текст
Bucket fill tool –  алатка за исполнување на селектирана област со боја или шара
Blend tool – алатка за исполнување на селектирана област со градиенти
Pencil tool – алатка за цртање
Paintbrush tool – четка за цртање
Eraser tool – гума за бришење
Airbrush tool – спреј за цртање
Ink tool – алатка за пишување во ракопис
Clone tool – алатка за селективно копирање од слика со користење на четка
Healing tool – алатка за корегирање на сликата
Perspective clone tool – алатка за „клонирање“, откако на сликата е направена промена на перспективата
Blur/sharpen tool – алатка за селективно заматување или изоштрување на сликата
Smudge tool – алатка за селективно замастување на делови на сликата
Dodge/burn tool – алатка за селективно осветлување/затемнување на сликата

Видео прирачник за основниот interface  и алатките за работа во Gimp се дадени на следниов линк.

Quote | Posted on by | Leave a comment

How to create a magazine with Madmagz

Madmagz is a web platform that allows users to create, publish, and sell custom magazines.

 

Posted in Develop | Leave a comment

OFFICE MIX – БЕСПЛАТЕН ДОДАТОК ЗА MICROSOFT POWERPOINT 2013 И OFFICE 365

Office Mix e бесплатни додатак за Microsoft PowerPoint 2013 и Office 365 со кој Power Point презентациите на брз и едноставен начин може да ги ќе се претворите итерактивни презентации на кои ќе додадете или снимате звук, видео, квизови, коментари.

За да го инсталирате овој додаток, доволно е да го преземете од официјалната страна http://mix.office.com.

Откако ќе го инсталирате, алатките на Office mix ќе се појават во лентата со алатки на програмата Microsoft PowerPoint.

image_thumb72

Преку овие алатки, со кликнување на едно копче, можете да снимате изглед на екранот, да доснимите звук преку микрофон или веб камера, да додадете текст и квиз. Уште повеќе, учениците веднаш ќе ги видат резултатите од квизот.
Видео туторијали на англиски јазик за примена на алатките се достапни на самиот сајт.

Posted in Develop | Leave a comment