ОСНОВЦИТЕ АКТИВНО КОРИСТАТ ИНТЕРНЕТ И СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

Охридските основци не заостануваат зад трендовите на нивните врсници во користењето на копјутерската технологија. Активно ги користат социјалните мрежи и компјутерските игри.

Учениците од ОУ Григор Прличев, на 22.04.2017 година, во рамки на активностите на слободните ученички активности го посетија Инсиде интeрнет кафето, каде се организира промоција на брошура за заштита на младите на интернет „Сурфај безбедно“.

 

 

Користењето на дигиталната технологија кај децата е нивно секојдневие за едукација, дружење и забава. При тоа учениците поминуваат од 30 минути до 1 час дневно на компјутер. Децата растат и живеат во дигиталната ера, но при тоа ги демнат голем број опaсности кои ги донесува технологијата. Тоа се најчесто социјалните мрежи, и затоа  едукцијата нa децата од тие опaснoсти е важна. Важен аспект е учеството на  родителите и секако училиштето во едукацијата.

Преземено од ТВМ телевизија (http://tvm.mk/vesti/ohrid/25420-osnovcite-aktivno-koristat-internet-i-socijalni-mrezhi )

Advertisements
Posted in За нас | Leave a comment

Gimp (GNU Image Manipulation Program)

Gimp (GNU Image Manipulation Program) е слободна апликација за креирање и обработка на бит мапирани слики, а воедно има подршка и за векторска графика. Програмата се појавила 1995 година, а нејзини први креатори се Спенсер Кимбал и Питер Матис. Програмата е лиценцирана под ГНУ-овата општа јавна лиценца.

 

Gimp – Free & Open Source Image Editor  може да се преземе од официјалната веб страна на следниот линк.

Видео туторијали за Gimp:

Posted in GraphApps | Leave a comment

Обука дигитални вештини и Prosocial Learning

Линкови за мајкрософт работилница:

 1. Еду портал  https://education.microsoft.com/
 2. Линк до презентација ,,Вештини за учење на 21 век,, 
 3. Линк до прашалникот за презентација ,,Вештини за учење на 21 век,,
 4. Линк до прашалник за Дигитални вештини

 

Линкови за Prosocial Learning

 1. Официјалната страна на ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
  http://www.friends-of-education.org
 2. Facebook страната на Пријатели на образованието https://www.facebook.com/friendofeducation/
 3. Официјалната страни на проектот

 

Posted in За нас, Uncategorized | Leave a comment

Дабар 2017

Дабар е интернационален предизвик/ натпревар, наменет за ученици од основните и средните училишта (почнувајќи со 1во одделение), кој има за цел да ја промовира информатиката и сродните науки. Истиот се организира во повеќе држави, и е еден од најпопуларните натпревари во светот. Инаку, како идеја, Дабар има добиено повеќе награди на европски и светски конференции. Последната од нив е добиена на Европскиот самит за компјутерски науки, каде Дабар ја доби наградата “Informatics Europe Best Practices in Education”.

На овој натпревар, учествуваа точно 24820 ученици од Република Македонија, со што нашата држава е меѓу оние со процентуално најголем број учесници на овој популарен меѓународен натпревар. Натпреварот го поддржаа 223 училишта. 

Со цел да ја промовираме оваа активност и во Република Македонија нашето училиште трета година со ред учествува на натпреварот. Оваа година учествуваа 90 ученици од шесто, седмо и деветто одделение. Повеќе детални информации за натпреварот може да видите на следниот линк.

Posted in За нас, Uncategorized | Leave a comment

Државен натпревар по информатика за апликативни вештини 2017

На 17.05.2017  во Скопје во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство – ФИНКИ,  се одржа XI-тиот државен натпревар по информатика за апликативни вештини.

На натпреварот учествуваа најдобрите ученици од Македонија кои постигнаа пласман на регионалниот натпревар поинформатика.На натпреварот учествуваше и нашиот ученик Христијан Дончевски VI-5 одделение ОУ „Григор Прличев“ Григор Прличев и освои II награда. Повеќе за натпреварот на следниот линк.

Posted in За нас | Leave a comment

Како да направите добра презентација

Posted in Develop | Leave a comment

Проектно учење

Проекти од Информатиката е изборен предмет кој претставува логична потреба на современото образование и на современиот живот. Предметот треба да им овозможи на учениците да се запознаат со техниките, вештините и постапките за реализација на проектна задача со компјутер.

Тоа подразбира:

 • да се оспособат за користење на техники и вештини за работа на проектни задачи од различни области кои бараат работа со различни типови податоци и различни форми на нивно прикажување и поврзување во финална содржина (работа со текст, слика, дијаграм, график, формула, функција, симбол, табела и сл.)
 • да се оспособат да работат на проектна задача на зададена тема според направен план и со организација на активностите
 • да се оспособат за самостојна и тимска работа
 • да работат на проектната задача со почитување на временски рок и пратење на зададени барања и упатства,
 • да се оспособат за лоцирање извори на податоци, организација, чување и правилно користење на податоците,
 • да ја претстават финалната содржина од проектната задача јасно и концизно и во најсоодветната форма според нејзината крајна намена и потреба.

Изработката на проектните задачи треба да го насочи ученикот од корисник кон организатор и креатор на содржини со помош на компјутер. Учениците треба да изработуваат практично применливи и корисни проектни задачи.

По својата содржина проектните задачи треба да бидат едукативни, логички, забавни, креативни, интерактивни и наменети и интересни и за други корисници.

За успешна практична реализацијата на проектните задачи со помош на компјутер, ученикот треба логично да размислува ида има техничка култура.

Логичното размислување е потребно при структурирање на прибраните податоци, избор и алгоритамско планирање на активностите а техничката култура ќе му овозможи правилно користење на електронските уреди при работа со податоците.

Според изучуваните содржини и програмите кои се користат предметот Проекти од Информатиката е во тесна врска со предметот Информатика изучуван во 5-то и 6-то одделение. Според особините и вештините кои треба да ги поседува ученикот за правилна, истражувачка, и креативна работа на компјутер предметот е во корелација со предметите:

 • Македонски и англиски јазик – изговор, пишување, разбирање на зборови и поими и правилна изработка на текстуални содржини
 • Математика – разбирање на геометриски трансформации, формули, функции, графици, податоци
 • Техничко образование – прецизност и точност при креирање цртеж, правилно и внимателно ракување со електронски уреди
 • Ликовно образование – визуелно естетско осмислување на содржините

Преку изработка на проектни задачи учениците треба да го почувствуваат компјутерот како едноставна но моќна алатка за работа со податоци, треба да го согледаат практичниот и пред се креативниот момент при работата на компјутер и конечно да го насетат и да се заинтересираат за компјутерското програмирање.

Презентацијата Учење преку проекти е достапна на следниот линк.

Презентацијата Претприемничко учење е достапна на следниот линк.

Posted in Planing | Leave a comment