Обука дигитални вештини и Prosocial Learning

Линкови за мајкрософт работилница:

 1. Еду портал  https://education.microsoft.com/
 2. Линк до презентација ,,Вештини за учење на 21 век,, 
 3. Линк до прашалникот за презентација ,,Вештини за учење на 21 век,,
 4. Линк до прашалник за Дигитални вештини

 

Линкови за Prosocial Learning

 1. Официјалната страна на ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
  http://www.friends-of-education.org
 2. Facebook страната на Пријатели на образованието https://www.facebook.com/friendofeducation/
 3. Официјалната страни на проектот

 

Advertisements
Posted in За нас, Uncategorized | Leave a comment

Дабар 2017

Дабар е интернационален предизвик/ натпревар, наменет за ученици од основните и средните училишта (почнувајќи со 1во одделение), кој има за цел да ја промовира информатиката и сродните науки. Истиот се организира во повеќе држави, и е еден од најпопуларните натпревари во светот. Инаку, како идеја, Дабар има добиено повеќе награди на европски и светски конференции. Последната од нив е добиена на Европскиот самит за компјутерски науки, каде Дабар ја доби наградата “Informatics Europe Best Practices in Education”.

На овој натпревар, учествуваа точно 24820 ученици од Република Македонија, со што нашата држава е меѓу оние со процентуално најголем број учесници на овој популарен меѓународен натпревар. Натпреварот го поддржаа 223 училишта. 

Со цел да ја промовираме оваа активност и во Република Македонија нашето училиште трета година со ред учествува на натпреварот. Оваа година учествуваа 90 ученици од шесто, седмо и деветто одделение. Повеќе детални информации за натпреварот може да видите на следниот линк.

Posted in За нас, Uncategorized | Leave a comment

Државен натпревар по информатика за апликативни вештини 2017

На 17.05.2017  во Скопје во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство – ФИНКИ,  се одржа XI-тиот државен натпревар по информатика за апликативни вештини.

На натпреварот учествуваа најдобрите ученици од Македонија кои постигнаа пласман на регионалниот натпревар поинформатика.На натпреварот учествуваше и нашиот ученик Христијан Дончевски VI-5 одделение ОУ „Григор Прличев“ Григор Прличев и освои II награда. Повеќе за натпреварот на следниот линк.

Posted in За нас | Leave a comment

Како да направите добра презентација

Posted in Develop | Leave a comment

Проектно учење

Проекти од Информатиката е изборен предмет кој претставува логична потреба на современото образование и на современиот живот. Предметот треба да им овозможи на учениците да се запознаат со техниките, вештините и постапките за реализација на проектна задача со компјутер.

Тоа подразбира:

 • да се оспособат за користење на техники и вештини за работа на проектни задачи од различни области кои бараат работа со различни типови податоци и различни форми на нивно прикажување и поврзување во финална содржина (работа со текст, слика, дијаграм, график, формула, функција, симбол, табела и сл.)
 • да се оспособат да работат на проектна задача на зададена тема според направен план и со организација на активностите
 • да се оспособат за самостојна и тимска работа
 • да работат на проектната задача со почитување на временски рок и пратење на зададени барања и упатства,
 • да се оспособат за лоцирање извори на податоци, организација, чување и правилно користење на податоците,
 • да ја претстават финалната содржина од проектната задача јасно и концизно и во најсоодветната форма според нејзината крајна намена и потреба.

Изработката на проектните задачи треба да го насочи ученикот од корисник кон организатор и креатор на содржини со помош на компјутер. Учениците треба да изработуваат практично применливи и корисни проектни задачи.

По својата содржина проектните задачи треба да бидат едукативни, логички, забавни, креативни, интерактивни и наменети и интересни и за други корисници.

За успешна практична реализацијата на проектните задачи со помош на компјутер, ученикот треба логично да размислува ида има техничка култура.

Логичното размислување е потребно при структурирање на прибраните податоци, избор и алгоритамско планирање на активностите а техничката култура ќе му овозможи правилно користење на електронските уреди при работа со податоците.

Според изучуваните содржини и програмите кои се користат предметот Проекти од Информатиката е во тесна врска со предметот Информатика изучуван во 5-то и 6-то одделение. Според особините и вештините кои треба да ги поседува ученикот за правилна, истражувачка, и креативна работа на компјутер предметот е во корелација со предметите:

 • Македонски и англиски јазик – изговор, пишување, разбирање на зборови и поими и правилна изработка на текстуални содржини
 • Математика – разбирање на геометриски трансформации, формули, функции, графици, податоци
 • Техничко образование – прецизност и точност при креирање цртеж, правилно и внимателно ракување со електронски уреди
 • Ликовно образование – визуелно естетско осмислување на содржините

Преку изработка на проектни задачи учениците треба да го почувствуваат компјутерот како едноставна но моќна алатка за работа со податоци, треба да го согледаат практичниот и пред се креативниот момент при работата на компјутер и конечно да го насетат и да се заинтересираат за компјутерското програмирање.

Презентацијата Учење преку проекти е достапна на следниот линк.

Презентацијата Претприемничко учење е достапна на следниот линк.

Posted in Planing | Leave a comment

GIMP Tutorial – Bear in the Road

This GIMP tutorial demonstrates how to combine two photos to produce an interesting effect of photomontage.

Posted in GraphApps | Leave a comment

How to use GIMP-Beginner tutorial exercises

GIMP beginner tutorial and/or Gimp basics tutorial,  has an introduction to the GIMP interface and a beginners excercise to get started with GIMP. A great way for GIMP beginners and learning the GIMP basics, basically getting started with GIMP/beginning with GIMP.
Follow the steps and you will learn how layers work in GIMP, how to make a basic gradient in GIMP. How to use the text tool in GIMP, how to change the font color in GIMP, how to make a border around text in GIMP, how to make a drop shadow in GIMP, how to make a border around an image in GIMP, learn the basics about selections in GIMP and layers in GIMP.

All explained tutorials so a GIMP beginner will be able to follow it, are available at this link.

 1. GIMP Basics -Introduction + Beginner tutorial exercise (How to use GIMP)
 2. GIMP Basics 3 – Help where are my layers?!
 3. GIMP Basics 4 – How to Crop and resize an image
 4. Red Eye Removal in GIMP 2.6
 5. How to make a watermark in GIMP – Beginner Tutorial
 6. Shave someone in GIMP- Clone & Healing tool (+spot removal) GIMP tutorial
 7. Brushes in GIMP-Download, Install & How to Use
 8. Gimp/Photoshop-Cut out an image with free select tool/lasso tool (of furry cute kitten)
 9. GIMP – Scissors Select Tool (Magnetic lasso Photoshop) – How to make a cut out/render
 10. GIMP tutorial- Cool Lensflare Wallpaper Background
 11. Electrifying swirly water / Water drop wallpaper in GIMP – GIMP tutorial
 12. Satin wallpaper background in GIMP – tutorial
 13. Rounded corners in GIMP (spoken version)
 14. Gimp tutorial -Make a fancy border around a (rounded corners) image
 15. GIMP -How to make a text balloon/speech bubble – GIMP tutorial
 16. GIMP/Photoshop Basics 1 – Layers Explained for Beginners
 17. GIMP – Save for Web – Need to Know Info!
 18. GIMP Basics 2 – troubleshooting – When tools don’t work – Better sound quality
 19. Rounded corners in GIMP 2.6

 

Posted in GraphApps | Leave a comment