Category Archives: Planing

Училишни тимови од проектот ,,За безбедно училиште,

5 ЧЕКОРИ ЗА „ БЕЗБЕДНО УЧИЛИШТЕ “ Процесот во кој училиштето ќе стане безбедна средина за работа, учење и дружење се одвива во 5 чекори: Подигање на свеста за проблемот Формирање училишни тимови: од наставници, ученици и родители кои долгорочно … Continue reading

Posted in Planing | Leave a comment