Category Archives: Planing

Проектно учење

Проекти од Информатиката е изборен предмет кој претставува логична потреба на современото образование и на современиот живот. Предметот треба да им овозможи на учениците да се запознаат со техниките, вештините и постапките за реализација на проектна задача со компјутер. Тоа … Continue reading

Posted in Planing | Leave a comment