Blog Archives

GIMP – програмa за обработка на слики

Обработката на слики се изведува со апликативни програми наречени графички едитори. Постои голем број на апликативни програми за обработка/едитирање на слики како што се: Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, GIMP и др. Обработката на слики со помош на овие програми опфаќа промена … Continue reading

Quote | Posted on by | Leave a comment