На кој веб-сајт треба да му веруваш?

Интернет мрежата е место на кое може да се најдат навистина корисни и драгоцени информации и факти, но во исто време и многу невистини и дезинформации. Ако нешто се наоѓа на интернет, не значи дека тоа е апсолутно вистинито и точно! Ова се должи на фактот што секој има пристап до онлајн содржините на овој или оној начин и може да пишува буквално што сака! Тоа е нешто што е многу тешко, дури би рекле невозможно во целост да се контролира. Како тогаш да знаеме на што да веруваме а на што не? Како да се заштитиме од погрешни информации?
Тука ќе најдете неколку клучни прашања кои ќе ви помогнат да препознавате на кој веб-сајт можете да му верувате, а на кој не.

  1. Дали е јасно кој ја напишал информацијата?
  2. Дали се јасни целите поради кои постои веб-сајтот?
  3. Дали веб-сајтот ги оправдува своите цели?
  4. Дали веб-сајтот е релевантен за мене?
  5. Дали може да се проверат информациите прикажани на веб-сајтот?
  6. Кога е создаден веб-сајтот?
  7. Дали информациите прикажани на веб-сајтот се пристрасни на било кој начин?
  8. Дали сајтот ти ги предочува сите можности за избор кои ги имаш?

Текстот е преземен од страната http://bezbednonainternet.org.mk/.

This entry was posted in Research. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s