ООР

По повод Недела на отворено образование 2015, која се одржува во периодот 9 – 15 март 2015 година, учениците од секцијата по информатика од ОУ ,,Григор Прличев,, Тања Гроздани, Емилија Дуноска, Ана марија Момироска, Виктор Кузманоски, Виктор Наумоски, Теофил Силјаноски, Сантео Попоски, учествуваа во изработката на видеото за важноста на ООР направен од Алијансата за отворени образовни ресурси, во кој наставници и ученици одговараат на прашањето: Зошто се важни отворените образовни ресурси.

Видеото е достапно на следниот линк.

This entry was posted in За нас, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s