Microsoft обука

996109_1608063016094205_5133214639824571347_nНа 27ми и 28ми февруари, 2015 година во просториите на ОУ ,,Григор Прличев,, Охрид, под покровителство на Мајкрософт Македонија беа организирани интерактивни работилници за наставниците од основните училишта во Охрид и Струга во три сесии: Creating Multimedia Lesson Resources, Digital Story telling and Flipped Classroom.

На обуката беа презентирани најновите концепти за примена на ИКТ во наставата од трана на МИЕ Експерт едукаторот за 2015 година, Марија Петроска. На обуката учествуваа 70 наставници од основните училишта од Охрид, Струга и Дебрца.

Искуствата во учењето ќе бидат поткрепени преку сопствени примери, ќе може да се развие дискусија за тоа кои алатки се најдобри за учениците и нивната возраст. Наставниците ќе имаат можност да креираат сопствени он-лајн презентации, наставни примери за споделување на своето знаење и искуство.

This entry was posted in За нас, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s