CS Education Week 2014 UIST Ohrid

2 (2)Во периодот од 09.12.2014 до 12.12.2014 во организација на универзитетот за компјутерски науки ,,Св.Апостол Павле,,  беа организирани работилници во врска сосветскиот настан “Computer Science Education Week 2014″ на тема “An Hour of Code” на кој учениците од ОУ ,,Григор Прличев,, Охрид зедоа активно учество.
За настанот повеќе на следниот линк.

 

This entry was posted in За нас, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s