Натпревар по информатика за ученици од осмо одделение

Драги ученици,

Се надевам дека почетокот на второто полугодие од учебната година ви донесе нови предизвици во учењето. Еден таков предизвик е и државниот натпревар по информатика, кој ќе се одржи во организација на ПСУ ,,Петта приватна гимназија,, – Скопје,  а е наменет за ученици од осмо одделение.


Натпреварот опфаќа две фази:
– Изработка на  презентација и испраќање на пријава ;
– Презентација на проектот.
Интерактивната презентација треба да ја обработува темата за користење на интернетот како алатка за учење. Презентацијата треба да одговори на следните прашања: Како може да се користат компјутерот и интернетот за учење и истражување? Кој софтвер може да се користи во процесот на учење? Која е предноста/слабоста од примена на компјутер и интернет за учење?
Испраќањето на презентацијата (пријавувањето) трае до 07.02.2014
-Презентацијата на најдобро изработените (селектирани) проекти ќе биде на 15.03.2014 во 10 часот.

Заинтересираните ученици да се пријават во кабинетот по информатика најдоцна до петок 31.01.2014 година до 14 часот.

Наставник,  ментор
Марина Танасоска

This entry was posted in За нас, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s