Промоција на училишен блог ,, ДА УЧИМЕ ЗАЕДНО,, и прирачник за унапредување на образованието на децата ,, УЧИЛИШТЕТО И ЗАЕДНИЦАТА,,

Почитувани,

Со особена чест и задоволство Ве информираме дека на 20 февруари 2012 година, во организација на ОУ ,,Григор Прличев,, – Охрид  се одржа промоција на училишен блог ,, ДА УЧИМЕ ЗАЕДНО,, и прирачник за унапредување на образованието на децата ,, УЧИЛИШТЕТО И ЗАЕДНИЦАТА,,.

На промоцијата што ја организираше училиштето присуствуваа претставници од министерството за образование и наука, локалната самоуправа, претставници на менаџерскиот тим на проектот, родители од училишниот совет на родители и локалниот медиум Ohrid News.

Заедничката цел на нашето училиште и фондацијата за образовни и културни иницијативи ,, Чекор по чекор,, е преку оваа  иницијатива  да започне изградба на партнерски однос меѓу училиштето семејствата и заедницата пошироко кој во иднина ќе допринесе за преземање заеднички акции за унапредување на училишниот живот на нашите деца.

This entry was posted in За нас, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s