Промоција на училишен блог ,, ДА УЧИМЕ ЗАЕДНО,, и прирачник за унапредување на образованието на децата ,, УЧИЛИШТЕТО И ЗАЕДНИЦАТА,,

Почитувани,

Со особена чест и задоволство Ве информираме дека на 20 февруари 2012 година, во организација на ОУ ,,Григор Прличев,, – Охрид  се одржа промоција на училишен блог ,, ДА УЧИМЕ ЗАЕДНО,, и прирачник за унапредување на образованието на децата ,, УЧИЛИШТЕТО И ЗАЕДНИЦАТА,,.

На промоцијата што ја организираше училиштето присуствуваа претставници од министерството за образование и наука, локалната самоуправа, претставници на менаџерскиот тим на проектот, родители од училишниот совет на родители и локалниот медиум Ohrid News.

Заедничката цел на нашето училиште и фондацијата за образовни и културни иницијативи ,, Чекор по чекор,, е преку оваа  иницијатива  да започне изградба на партнерски однос меѓу училиштето семејствата и заедницата пошироко кој во иднина ќе допринесе за преземање заеднички акции за унапредување на училишниот живот на нашите деца.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s