Партнери во учењето

Почитувани корисници на блогот ,, Да учиме заедно,,

Блогот  pilmacedonia.wordpress.com кој е наменет за наставници , а нуди бескрајно многу можности  и насоки за подобрување на наставата, ме поттикна да издвојам некои од содржините што се понудени на Sky Drive на блогот Партнери во учењето и да ги поставам на Sky Drive на нашиов блог во папката informatika

Се надевам дека ќе Ви се допаднат .

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s