Направете брз и едноставен премин во MS Word 2010

Ако досега сте работеле со постара верзија на програмите од MS Office  и сакате на брз и лесен начин да се запознаете со работата во  MS Word 2010, тогаш разгледајте ja бесплатнaта  презентација на веб страната на Microsoft http://www.microsoft.com/en-us/default.aspx

Преземање

Презентацијата е достапни on-line, но може бесплатно да ја преземете од http://office.microsoft.com/en-us/word-help/make-the-switch-to-word-2010-RZ101816356.aspx или од Sky Drive на блогот ,, Да учиме заедно,, во папката informatika.

Стартување

Презентацијата може да ја разгледувате со MS Power Point 2010. Доколку сакате да ја разгледате презентацијата а немате  MS Office2010, тогаш за разгледување на презентациите, треба да инсталирате  Power Point Viewer, кој бесплатно може да се преземе од http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=cb9bf144-1076-4615-9951-294eeb832823 или од Sky Drive на блогот ,, Да учиме заедно,, во папката informatika.

Презентацијата содржи пет  итерактивни видеа, задачи за вежбање и тест со кои самостојно може да утврдите што сте научиле од понудениот материјал.

И сосема за крај  во Sky Drive на блогот ,, Да учиме заедно,, во папката informatika има и итерактивен водич за работа со алтките во Word 2007.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s