Учете англиски јазик преку игра

Почитувани родители,

Многу пати до сега сигурно сте се соочувале со предизвици од типот како да му помогнете на вашето дете кога тоа му е најпотребно. Најчесто инструкциите  и материјалите зададени на час не се доволни за целосно разбирање, увежбување и учење на материјалот надвор од училиштето на еден поинаков, поизабавен , поинтерактивен начин.

За да ви ја олесниме работата и да ве приближиме до вашето дете, за да ви овозможиме да ги сватите неговите потреби и интереси , без да се изгуби онаа воспитно – педагошка нишка помеѓу вас, ви предлагаме проверени, достапни, разбирливи линкови (сајтови ) кои ќе го мотивираат вашето дете да се посвети на училишните обврски и задолженија.

Во Sky Drive на блогот, во папката angliski jaziсе приложени неколку документи во кои се дадени корисни линкови за учење преку итерактивни игри.

Have fun learning!!!

This entry was posted in За нас, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s