Основни поими

Според можностите кои му ги нудат на корисникот програмите за работа со текст можат да бидат

  • текст едитори за пишување на кратки текстови
  • текст процесори за пишување и уредување на подолги текстови. (Microsoft Office Word, Open Office Writer, Corel WordPerfect, Apple iWork Pages и други).

Креирање документ во MS Word 2013

Image result for word 2013 new document

Основни елементи (interface) на програмата MS Word 2013

Image result for ms word 2013 interface

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s