Правила за пресметување

  • За пресметување на основните математички операции со електронскиот калкулаторсе користат следниве знаци:

+                           собирање
                           одземање
*                           множење
/                           делење
Backspace          бришење на последната цифра
CE                        бришење на прикажаниот број
C                           бришење на тековната операција
MC                       бришење број од меморијата
MR                       повикување број од меморијата
MS                       сместување број во меморијата
M+                      додавање број на бројот во меморијата

  • Кај стандардниот калкулатор, освен копчињата за цифри, аритметичките операции, децималната запирка и знакот =, постојат и следниве копчиња:

sqrt                                         квадратен корен
%                                              процент
1/x                                           реципрочна вредност

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s