Правила за пишување

Фонт е начинот на испишување на знаците од азбуката во програма за уредување текст.

 • Корисникот на програмата го избира фонтот со којќе се пишува текстот.
 • Фонтовите имаат свои имиња.
  На пример: Times NewRoman, Arial, Algerian, Comic Sans MS,  и др.
 • Еден фонт може да се пишува со различна големина.
 • Знаците од еден фонт може да се пишуваат со различен стил:
  задебелени,
  подвлечени, искосени.

 

Македонската поддршка се избира со:

 • со лев клик на Language Bar во десниот дел од лентата со задачи (Task Bar)  се бира Mk
  со комбинација на копчињата Alt + Shift.
 • Копчиња за некои букви од македонската кирилица при работа со македонска поддршка се:   љ – q     њ – w     џ – x     ѕ – y      ч – ;     ж – \      ѓ – ]     ш – [     ќ –

 

Некои од правилата при пишување текст се:

 • испишувањето на знакот од тастатурата започнува на местото на курсорот (трепкачка цртичка)
 • една голема буква се испишува со Shift + буквата
 • сите букви се испишуваат големи со вклучување на Caps Lock копчето
 • горниот знак на копчето се испишува со Shift + копчето
 • празно место помеѓу зборовите се остава со долгото копче Space, во нов ред се преминува со копчето Enter
 • пред знакот за интерпункција не се остава празно место, а после знакот за интерпункција се остава едно празно место.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s