Папкa (folder)

  • Датотеките се организираат и чуваат во папки.
  • Секоја папка има свое име.
  • Во една папка може да има и други папки (потпапки).
  • Но, во една папка не може да има две потпапки со исто име, ниту две датотеки со исто име.
  • Папките се организирани по систем папка во папка. Тој вид организација уште го нарекуваме стебло. Во коренот на стеблото е работната маса (Desktop).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s