ОС Windows

КАРАКТЕРИСТИКИ НА WINDOWS

 1. Управува со компјутерот и овозможува сигурна работа.
 2. Приспособен е кон корисникот.
 3. Истовремено работи со повеќе програми.
 4. Ги организира податоците во документи (текстови, слики, табели…).
 5. Извршува операции со документи (ги повикува, прегледува, пребарува, копира…).
 6. Разменува податоци со други компјутери во мрежа со што овозможува работа на повеќе корисници.
 7. Едноставен е и има еднообразни правила за работа со различни програми.
 8. Windows користи:
 • икони и прозорци (со кои можеш да пристапиш до програмите, до документите или до надворешните мемории)
 • копчиња (со кои можеш да изведуваш акции)
 • менија и листи (од кои можеш да одбереш една од понудените наредби или опции за натамошна работа)
 • дијалог-рамки (во кои пишуваш дополнителни информации и други графички објекти)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s