лента со алатки

 • toolboxЛентата со алатки содржи:
  -алатки за означување,
  -алатки за цртање со слободна рака (молив),
  -за бришење (гума), за боење (четка, спреј, кантичка),
  -за одбирање боја,
  -за зумирање (лупа),
  -за цртање линии и геометриски форми.
 •  Алатка се одбира со лев клик на глувчето.
 • Името на алатката се прикажува со позиционирање глувчето до
  некоја алатка.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s