Компјутерска етика

Компјутерската етика претставува збир на правила кои ги подучуваат луѓето како да се однесуваат коректно кога користат компјутер.

Основните области во компјутерската етика се однесуваат на:

 1. Софтверско пиратство – кражба на софтверски производи и услуги
 2. Сопственост-почитување на сопственоста.
 3. Кражба на податоци.

Типични нарушувања на компјутерската етика се:

 1. Користење туѓи датотеки и лозинки.
 2. Користење на компјутерски вируси и други програми кои се уништувачки за хардверот и софтверот.
 3. Испрачање на мареријали и други навредливи и вулгарни содржини по Интернет.
 4. Користење на софтвер заштитен со авторки права ,без дозвола .

ОСНОВНИ ПРАВИЛА НА КОМЈУТЕРСКАТА ЕТИКА:

1. не користи го компјутерот за да им направиш штета на другите луѓе
2. не мешај се во работата на другите луѓе со компјутер
3. не шпионирај ги компјутерските фајлови на другите луѓе
4. не користи го компјутерот за да крадеш
5. не користи го компјутерот за да пренесуваш лажни податоци
6. не копирај и не користи софтвер со сопственичко право за кое не си платил
7. не користи ги компјутерските ресурси на другите луѓе без одобрение за тоа или без да дадеш соодветна компензација
8. не присвојувај интелектуален производ на другите луѓе
9. мисли на социјалните последици на програмата што ја правиш и на системот што го проектираш
10.компјутерот секогаш користи го на начин што обезбедува внимание и почит кон човекот

Интелектуална сопственост претставува сопственост над се што е производ на човечкиот интелект.

Права на сопственикот :

 1. Единствено право на користење и репродукција.
 2. Давање дозвола на други заинтересирани за користење.

 Фер употреба на интелектуална сопственост претставува определување на ситуации во кои делата заштитени со авторско право или индустриска сопственост може да се користат без дозвола на сопственикот (најчесто за едукација во ситуации кога употребата не се коисти за да се извлече некоја материјална корист).

Следните линкови обработуваат теми од компјутерската етика и безбедно (етичко) користење на комјутерските технологии:

 1. правила за етичко користење на комјутерските технологии видео
 2. http://www.ebonton.mk
 3. http://www.crisp.org.mk
 4. како правилно се седи пред компјутер видео
 5. авантура низ медиумската писменост видео

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s