интернет сервиси

 • Услугите што ни се достапни преку Интернет се наречени интернет-сервиси.
 • Најпознати и најкористени интернет-сервиси се:
  1. WWW (World Wide Web) –сервис за поставување на свои и разгледување на други веб сајтови. Разгледувањето на овие документи популарно се нарекува „сурфање“.
  2. Електронската пошта (e-mail)  – сервис за примање и испраќање на електронска пошта. За примање и за испраќање електронска пошта треба да имаш своја e-mail адреса. Знакот @ (ет) е задолжителен за секоја e-mail адрес.
  3. Search Engines (машини за пребарување) – сервис за пронаоѓање потребни информации на Интернет.
  4. (IRC)  Интерактивно комуницирање – сервис за текстуално, звучно или видео комуницирање меѓу луѓето кои се во исто време на Интернет. Комуникацијата се остварува преку различни програми како mIRC, Yahoo Messenger, ICQ, Skype и др.
  5. Download – сервиси за преземање на податоци од мрежата (слики, музика, видео клипови, филмови и сл) и др.
  6. Upload- сервиси за испраќање податоци кон мрежата.
  7. E-commerce сервис за онлајн купување и продавање различни производи.
  8. Eлектронско банкарство-сервис за проверка на банкарска сметка, плаќање на сметки и слично.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s