Елементи на Desktop

ЕЛЕМЕНТИ НА РАБОТНАТА ПОВРШИНА (DESKTOP) НА WINDOWS

Task bar

 • По пријавувањето се појавува екран на Windows, наречен работна маса (Desktop), каде што се одвиваат активностите на оперативниот систем и со кој започнува и завршува работата.
 • Работната маса се состои од повеќе елементи. Најпрво ќе ја забележиш сликата што го исполнува екранот, а тоа е заднината (wallpaper).
 • Сликичките што се распоредени на работната маса ги нарекуваме икони (icons). Иконите се графички објекти со текстуален опис и овозможуваат пристап до документ, програма, место на надворешните мемории и слично.
 • Видови икони
  1. Икони на програми − апликации
  2. Икони на документи што се зачувани нa надворешна меморија
  3. Икона на папка
 • Најчести икони се:
  1. My Computer која служи за пристап до надворешните мемории
  2. My Documents која служи за пристап до документите
  3. My Recycle Bin која служи за пристап до избришаните документи
 •  Лентата на дното на екранот ја нарекуваме лента за задачи (task bar).
  Преку  неа можеш да пристапиш до сите програми и документи во компјутерот. Исто така, таа ти покажува и кои програми и документи се отворени и активни.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s