електронска пошта (e-mail)

Електронската пошта (e-mail) е сервис на Интернет кој овозможува размена на електронски пораки меѓу корисниците на електронската пошта на Интернет.

 • Предности на електронската пошта:

  1. Електронските пораки обично стигнуваат за неколку секунди.
  2. Електронската пошта може да користи секој кој има пристап на компјутер поврзан на Интернет.
  3. Преку електронската пошта може брзо и едноставно да се испраќаат текстуални пораки, слики, документи, музика, видео клипови, програми и сл.
 • За да може да се користи електронската пошта, секој корисник мора да има своја електронска адреса, или e-mail адреса.

  1. За секоја електронска адреса се доделува електронско сандаче.
  2. Електронско сандаче (e-mail box) е простор на хард дискот на компјутерот е- mail сервер, во кој се чуваат електронските пораки на корисникот.
  3. E-mail сервер е компјутер поврзан на Интернет кој ги прима и испраќа електронските пораки на корисниците на електронската пошта.
 • Најпознати е-mail сервиси кои овозможуваат креирање и користење електронска пошта преку своите веб страници се:
  1. Gmail (на Google), gmail.google.com
  2. Yahoo! Mail, mail.yahoo.com,
  3. Hotmail (на Microsoft), http://www.hotmail.com, или http://www.windowslive.com.
 • За да може да користи електронската пошта, секој корисник мора да има своја електронска адреса. E-mail адресата ја избира корисникот.
 • Електронската порака може да содржи важни и доверливи информации и затоа многу е важно корисникот на електронска пошта да има сигурен пристапдо своето електронско сандаче.Тоа се обезбедува со лозинката.
 • Лозинката е податок кој треба да го знае само корисникот. Таа претставува еден вид клуч за неговото електронско сандаче.
 • E-mail адресата се состои од два дела:

  1. корисничко име кое го избира корисникот при креирање на e-mail адресата
  2. име на e-mail серверот.

   800×600

  • Овие два дела се одделени со знакот @ (“at” кој се чита ет, т.е мајмунче).
  • На пример, во e-mail адесата ana_palovska@yahoo.com kорисничкото име е ana_palovska, а името на серверот е yahoo.com.
  • При работа со електронска пошта e-mail адресите со мали и големи букви се исти.     На пример: jana@hotmail.com = JANA@HOTMAIL.COM,
  • Во лозинката се прави разлика меѓу големите и малите букви.                          На пример: emIL123 ≠ emil123
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s