внесување текст

tekst

 • Пред да почнеш да внесуваш текст, провери дали во менито View е вклучена опцијата Text Toolbar.
 • Со алатката за текст можеш да внесуваш текст на цртежите.

 

 • Алатката за внесување текст има две дополнителни опции:
  1. заднината на текстот е проѕирна
  2. заднината на текстот е непроѕирна.
  • Бојата на текстот се избира од палетата со вои со левото копче од глувчето.
  • Текст во цртежот можеш да внесеш само ако се наоѓаш на опцијата Normal.
   За да преминеш во погледот Normal, во менито View, покажи врз Zoom и потоа кликни врз Normal size.
 • Кликни на алатката за текст од лентата со алатки.
 • За да креираш рамка за текст, треба да го влечеш покажувачот дијагонално сè додека не ја добиеш саканата големина.
 • Од лентата за уредување на фонтот одбери фонт, големина и стил за текстот.
 • Одбери го на пример, фонтот MAC C Times, а за големина на буквите, на пример, 14 точки. Текстот може да биде напишан со зaдебелени букви B (Bold), со искосени I (Italic), со подвлечени U (Underline) или со комбинација на трите стила
 • Одбери боја за текстот.
 • Внеси текст

format text

 • На лентата за уредување фонт можеш да ги менуваш фонтот, големината и стилот на буквите (задебелени, подвлечени, искосени).
 • Лентата за уредување фонт се повикува со избор на менито View > Text Toolbar.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s