Алатки за цртање и палета со бои

Алатки за цртање и палетата со бои се наоѓаат во табот Home, од работниот прозорец на програмата Paint.

 

Aлатките се поделени во неколку групи:
-алатки за означување,
-алатки за цртање со слободна рака (молив),
-за бришење (гума), за боење (четка, спреј, кантичка),
-за одбирање боја,
-за зумирање (лупа),
-за цртање линии и геометриски форми.

  •  Алатка се одбира со лев клик на глувчето.
  • Името на алатката се прикажува со позиционирање глувчето до
    некоја алатка.
Advertisements